Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Συνέδριο EUTIC

ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ EUTIC

Έχουν διοργανωθεί 11 συνέδρια με σκοπό την προώθηση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των ΤΠΕ. Σήμερα, το δίκτυο εμπλουτίζεται με νέους συμμετέχοντες και συνεχίζει να εξερευνεί την πολλαπλότητα των απόψεων σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ σε αλλαγές και μετασχηματισμούς που συμβαίνουν μέσα στους οργανισμούς, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Επίσημος ιστοχώρος Συνεδρίου: http://www.eutic.fr


ΣΥΝΕΔΡΙΑ EUTIC 2005-2015 

I 22 -23 Σεπτεμβρίου 2005 Μπορντό (Γαλλία) Κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές
II 13-15 Σεπτεμβρίου 2006 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Κοινωνική και επαγγελματική ένταξη
III 7-10 Νοεμβρίου 2007 Αθήνα (Ελλάδα) Μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών: προς μια ανοικτή κοινωνία
IV 23-25 Οκτωβρίου 2008 Λισαβόνα (Πορτογαλία) Δυναμική ανάπτυξης στο σταυροδρόμι των κόσμων
V 18-20 Νοεμβρίου 2009 Μπορντό (Γαλλία) Αλλαγή στρατηγικών σε συστήματα και εδάφη
VI 25-27 Νοεμβρίου 2010 Ντακάρ (Σενεγάλη) Το ψηφιακό στο επίκεντρο των συνεργασιών
VII 23-25 Νοεμβρίου 2011 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ο μετασχηματισμός των οργανώσεων, η εξέλιξη των ημερησίων διατάξεων και των λειτουργικών αλλαγών
VIII 17-19 Οκτωβρίου 2012 Μετς (Γαλλία) Το κοινό και οι πρακτικές των μέσων ενημέρωσης
IX 23-25 Οκτωβρίου 2013 Waterford (Ιρλανδία) Δέσμευση του κοινού και των επιχειρήσεων σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Ο ρόλος των παγκόσμιων δικτύων
X 29-31 Οκτωβρίου 2014 Λισαβόνα (Πορτογαλία) Ο ρόλος των ΤΠΕ στην πληροφόρηση και τη γνωστική διαδικασία σχεδιασμού
XI 3-4 Οκτωβρίου 2015 Fort de France (Μαρτινίκα) Ψηφιακά οικοσυστήματα και εκδημοκρατισμός πληροφοριών

 EUTIC 2016

Το Ευρωπαϊκό Διεπιστημονικό Ερευνητικό Δίκτυο για τις Προκλήσεις και Χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (EUTIC) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το 12ο Διεθνές Συνέδριο EUTIC, που συνδιοργανώνεται από το MICA (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), με την υποστήριξη του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο από τις 15 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2016.


Λογική δικτύου και νέες μορφές διακυβέρνησης


Διάφοροι τύποι οργανώσεων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων αντιμετωπίζουν σήμερα βαθιές αλλαγές σε θεμελιώδεις αρχές τους, λόγω της ανάπτυξης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Η τεχνική εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές διακυβέρνησης των οργανισμών καθώς και στην παραγωγή και διάδοση πληροφοριών.

Από μια κλασική οπτική γωνία, η διακυβέρνηση [] μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου, συνίσταται στην εφαρμογή των κατάλληλων μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί μια σειρά στόχων που έχουν τεθεί []. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των στρατηγικών προσανατολισμών, την διαμόρφωση κανόνων, την κινητοποίηση των υλικών και των ανθρώπινων πόρων καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχει λειτουργήσει για αιώνες με ιεραρχική δομή.  Σε αυτή τη γραμμή σκέψης, οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις δομούνται σε συστήματα πυραμίδας, ενώ η ροή των πληροφοριών ουσιαστικά υλοποιείται μέσω ενός μοντέλου top-down μονής κατεύθυνσης.

Η έκρηξη των ΤΠΕ έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην διάσπαση των εν λόγω παραδοσιακών καθεστώτων, διευκολύνοντας τις αλληλεπιδράσεις, κυρίως με την εμφάνιση των blogs, wikis και forums, καθώς και των κοινωνικών δικτύων, των οποίων οι διαφορετικές χρήσεις επεκτείνονται άεναα. Όποια και αν είναι η οργάνωση, δεν είναι πλέον δυνατόν να αντιμετωπίζει τους χρήστες, τους φορείς και τους πολίτες κατά τρόπο αποσπασματικό.

Το κοινό, οι χρήστες, οι πολίτες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο ρόλο του παθητικού δέκτη, αλλά θεωρούνται ως ενεργοί παράγοντες που μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση ενός έργου.

Είναι απαραίτητο να αλλάξουμε την άποψή μας σχετικά με την αξία και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κατά καιρούς, έχουν προκύψει παγίδες σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης, αντιπροσώπων και εργασία από απόσταση, με κίνδυνο ανεπιθύμητων παρεμβολών μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Ένα σημαντικό ζήτημα, λοιπόν, είναι να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις αλλαγές που επέφεραν οι νέες μορφές οργάνωσης. Με διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων, μπορούμε να βρούμε επιτυχημένες λύσεις για την αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή ζωή.

Με την προϋπόθεση ότι η συλλογική νοημοσύνη και η ποικιλομορφία είναι δύο από τις αναδυόμενες αξίες της κοινωνίας μας, αυτή η 12η έκδοση του EUTIC θα διερευνήσει τις σχέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των αρχών των συστημάτων, των ανθρώπων και των ψηφιακών δικτύων και την έκρηξη της δημόσιας έκφρασης που ευνοείται από την αυξανόμενη χρήση του Web 2.0.

Οι υποβολές, εστιάζοντας σε νέες μορφές διακυβέρνησης μέσω των ψηφιακών δικτύων, καλούνται να κυμαίνονται κατά μήκος του παρακάτω καταλόγου θεμάτων:


• Δέσμευση, οικολογική συνείδηση και αειφόρος ανάπτυξη
• Δίκτυα τουρισμού και νέα μέσα
• Κοινωνικές εξελίξεις και συλλογική νοημοσύνη
• Εκδημοκρατισμός των χώρων έκφρασης, μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα
• ΤΠΕ και δημόσα/πολιτική δέσμευση
• Τα συστήματα πληροφοριών και οι αλλαγές στο ρόλο της εμπειρίας του χρήστη, πληθοπορισμός
• Νέες μορφές διακυβέρνησης, εμπειρία του χρήστη και εργονομία
• Μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων, e-learning, e-publishing, MOOCs
• Δίκτυα και video games, serious games
• Internet of things, επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένοι άνθρωποι
• Εξωτερική ανάθεση, το υπολογιστικό νέφος
• Το άνοιγμα των πληροφοριών, τα ανοικτά δεδομένα και αρχεία
• ΤΠΕ, διαπολιτισμικές και πολιτικές συζητήσεις
• Αποτελεσματικότητα της δημόσιας δράσης, νέο δημόσιο μάνατζμεντ, ανοιχτή διακυβέρνηση

ΟργάνωσηΣυνδιοργάνωσηΥποστήριξηΦιλοξενίαΥπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

Υποστηρικτής και Χορηγός Επικοινωνίας

Χορηγός Επικοινωνίας