Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Πρόσκληση

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων
Ενημέρωση: 08/07/2016 10:24 - Μέγεθος: 469.4 KB

EUTIC 2016

Το Ευρωπαϊκό Διεπιστημονικό Ερευνητικό Δίκτυο για τις Προκλήσεις και Χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (EUTIC) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το 12ο Διεθνές Συνέδριο EUTIC, που συνδιοργανώνεται από το MICA (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), με την υποστήριξη του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο από τις 15 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2016.


Λογική δικτύου και νέες μορφές διακυβέρνησης
Διάφοροι τύποι οργανώσεων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων αντιμετωπίζουν σήμερα βαθιές αλλαγές σε θεμελιώδεις αρχές τους, λόγω της ανάπτυξης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Η τεχνική εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές διακυβέρνησης των οργανισμών καθώς και στην παραγωγή και διάδοση πληροφοριών.

Από μια κλασική οπτική γωνία, η διακυβέρνηση 1 μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου, συνίσταται στην εφαρμογή των κατάλληλων μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί μια σειρά στόχων που έχουν τεθεί 2. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των στρατηγικών προσανατολισμών, την διαμόρφωση κανόνων, την κινητοποίηση των υλικών και των ανθρώπινων πόρων καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχει λειτουργήσει για αιώνες με ιεραρχική δομή.  Σε αυτή τη γραμμή σκέψης, οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις δομούνται σε συστήματα πυραμίδας, ενώ η ροή των πληροφοριών ουσιαστικά υλοποιείται μέσω ενός μοντέλου top-down μονής κατεύθυνσης.

Η έκρηξη των ΤΠΕ έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην διάσπαση των εν λόγω παραδοσιακών καθεστώτων, διευκολύνοντας τις αλληλεπιδράσεις, κυρίως με την εμφάνιση των blogs, wikis και forums, καθώς και των κοινωνικών δικτύων, των οποίων οι διαφορετικές χρήσεις επεκτείνονται άεναα. Όποια και αν είναι η οργάνωση, δεν είναι πλέον δυνατόν να αντιμετωπίζει τους χρήστες, τους φορείς και τους πολίτες κατά τρόπο αποσπασματικό.

Το κοινό, οι χρήστες, οι πολίτες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο ρόλο του παθητικού δέκτη, αλλά θεωρούνται ως ενεργοί παράγοντες που μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση ενός έργου.

Είναι απαραίτητο να αλλάξουμε την άποψή μας σχετικά με την αξία και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κατά καιρούς, έχουν προκύψει παγίδες σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης, αντιπροσώπων και εργασία από απόσταση, με κίνδυνο ανεπιθύμητων παρεμβολών μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Ένα σημαντικό ζήτημα, λοιπόν, είναι να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις αλλαγές που επέφεραν οι νέες μορφές οργάνωσης. Με διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων, μπορούμε να βρούμε επιτυχημένες λύσεις για την αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή ζωή.

Με την προϋπόθεση ότι η συλλογική νοημοσύνη και η ποικιλομορφία είναι δύο από τις αναδυόμενες αξίες της κοινωνίας μας, αυτή η 12η έκδοση του EUTIC θα διερευνήσει τις σχέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των αρχών των συστημάτων, των ανθρώπων και των ψηφιακών δικτύων και την έκρηξη της δημόσιας έκφρασης που ευνοείται από την αυξανόμενη χρήση του Web 2.0.

Οι υποβολές, εστιάζοντας σε νέες μορφές διακυβέρνησης μέσω των ψηφιακών δικτύων, καλούνται να κυμαίνονται κατά μήκος του παρακάτω καταλόγου θεμάτων:


• Δέσμευση, οικολογική συνείδηση και αειφόρος ανάπτυξη
• Δίκτυα τουρισμού και νέα μέσα
• Κοινωνικές εξελίξεις και συλλογική νοημοσύνη
• Εκδημοκρατισμός των χώρων έκφρασης, μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα
• ΤΠΕ και δημόσα/πολιτική δέσμευση
• Τα συστήματα πληροφοριών και οι αλλαγές στο ρόλο της εμπειρίας του χρήστη, πληθοπορισμός
• Νέες μορφές διακυβέρνησης, εμπειρία του χρήστη και εργονομία
• Μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων, e-learning, e-publishing, MOOCs
• Δίκτυα και video games, serious games
• Internet of things, επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένοι άνθρωποι
• Εξωτερική ανάθεση, το υπολογιστικό νέφος
• Το άνοιγμα των πληροφοριών, τα ανοικτά δεδομένα και αρχεία
• ΤΠΕ, διαπολιτισμικές και πολιτικές συζητήσεις
• Αποτελεσματικότητα της δημόσιας δράσης, νέο δημόσιο μάνατζμεντ, ανοιχτή διακυβέρνηση

Οι προτάσεις μπορούν να γίνουν στα αγγλικά ή στα γαλλικά και μπορούν να έχουν τη μορφή εγγράφου ή αφίσας.

Όλες οι προτάσεις που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς θα εγγραφεί και θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τίτλο, 5 λέξεις-κλειδιά, μια δισέλιδη πρόταση και αναφορές. Παρακαλείσθε να αναφέρετε το θέμα του συνεδρίου για το οποίο απευθύνεστε.

Στην πρώτη σελίδα της πρότασής σας, παρακαλούμε να αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικές με το συγγραφέα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ.

Στη δεύτερη σελίδα της πρότασης, παρακαλούμε να αναφέρετε τον τίτλο του έργου σας, 5 λέξεις-κλειδιά και μια περίληψη μεταξύ 5.000 και 6.000 χαρακτήρων, παρουσιάζοντας το θέμα της εργασίας σας, τη μεθοδολογία, τα δεδομένα υπό ανάλυση και τα αποτελέσματα που αναμένονται ή επετεύχθησαν.

Οι αποδεκτές προτάσεις μπορεί να υπόκεινται σε αναθεωρήσεις ανάλογα με τις παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου πριν από την οριστική παραλαβή.

Παρακαλούμε στείλτε τις προτάσεις σας το αργότερο μέχρι τις 18 Απριλίου 2016 9 Μαΐου 2016, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eutic@ntlab.gr με θέμα του μηνύματος “EUTIC 2016 υποβολή πρότασης”.

Το πλήρες κείμενο της πρότασής σας θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016, προκειμένου να δημοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έχουν ανακοινωθεί.

Αυτό το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30.000 χαρακτήρες (χωρίς κενά) + 2 σελίδες των αναφορών και πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες μορφοποίησης που βρίσκονται διαθέσιμες στον ιστοχώρο.

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

  • Δημοσίευση της πρόσκλησης: 2 Μαρτίου 2016
  • Προθεσμία για αποστολή περιλήψεων: 18 Απριλίου 2016 9 Μαΐου 2016
  • Προθεσμία για απάντηση σε συγγραφείς: 23 Μαΐου 2016 6 Ιουνίου 2016 15 Ιουνίου 2016 17 Ιουνίου 2016
  • Προθεσμία για την αποστολή του τελικού κειμένου πριν από το συνέδριο: 22 Αυγούστου 2016
  • Προθεσμία πληρωμής για την εγγραφή στο συνέδριο και για το δείπνο: 18 Ιουλίου 2016 2 Αυγούστου 2016
  • Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεδρίου: 15 - 17 Σεπτεμβρίου 2016

** Περίοδος πληρωμής για την εγγραφή στο συνέδριο και στο δείπνο: 04/07/2016 - 22/08/2016

 

Τιμές εγγραφών:

  • διδακτορικοί φοιτητές: 100 €
  • ακαδημαϊκοί και ερευνητές: 190 €
  • μη-ακαδημαϊκοί: 250 €
  • εισιτήριο δείπνου: 50 

1 Lacroix, I., & St-Arnaud, P. O. (2012). La gouvernance: tenter une définition. Cahiers de recherche. http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/fileadmin/sites/flsh/politique/documents/cahiers/Vol4-no3-article2.pdf
2 http://www.governanceinstitute.com/

ΟργάνωσηΣυνδιοργάνωσηΥποστήριξηΦιλοξενίαΥπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

Υποστηρικτής και Χορηγός Επικοινωνίας

Χορηγός Επικοινωνίας